Zapraszamy do udziału w postępowaniach przetargowych
w związku z projektem:
"Innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego"

Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt

„Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu-ciastek kruchych paczkowanych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5.

 

Celem projektu jest wzrost konkrecyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim i międzynarodowym. Działania te umożliwiają wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu -ciastek kruchych paczkowanych o dużym potencjale eksportowym.

Rezultatem projektu będzie rozszerzenie rynków zbytu produktów, rozwój firmy i wzrost przychodów ze sprzedaży.

 

Wartość projektu: 2 136 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 778 950,00 zł

 

 

Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt pn.:

„Promocja marki Crispico Little Snacks na rynkach międzynarodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3

Celem projektu realizowanego w ramach 3.3.3 Go to Brand jest promocja marki Crispico Little Snacks poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych w charakterze wystawcy, w tym pozaunijnych rynkach perspektywicznych oraz organizacja wyjazdowej misji gospodarczej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia marki produktowej Wnioskodawcy i wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 352 585,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 211 551,01 PLN

 

     Firma Brześć Sipa Spółka Jawna z siedzibą w Brześciu Kujawskim przy ul. Konarskiego 19 ma przyjemność poinformować Państwa, iż przy pomocy środków unijnych realizuje projekt  pod nazwą:

„Innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa : Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach

Działanie : 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie : 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Projekt pozwoli zrealizować cel w postaci wdrożenia wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zakończonych Raportem z Badań oraz pozwoli na dywersyfikacje obecnie prowadzonej działalność poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie do oferty Firmy nowego produktu – korpus ciastka z ciasta parzonego o kształcie eklera. Beneficjent udoskonali również obecnie oferowane produkty- wyroby z ciasta parzonego. Efektem ww. prac B+R jest powstanie nowej własnej technologii produkcji ciasta parzonego.

   W wyniku realizacji projektu powstanie budynek magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, zostaną zakupne środki trwałe oraz nastąpi:

– zwiększenie zatrudnienia w firmie,

– wzrost przychodów ze sprzedaży,

– ograniczenie zużycia energii,

– ograniczenie zużycia gazu,

Realizacja projektu pozwoli Beneficjentowi stać się wyspecjalizowanym producentem wszystkich wyrobów z ciasta parzonego.

Wartość projektu: 28 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12 600 000,00 PLN

Informacja o produkcie
Korpus ciastka z ciasta parzonego o kształcie eklera

Informacje o produkcie na podstawie raportu z badań” Innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego” – prace przeprowadzone od stycznia 2020 do października 2020 oraz na podstawie wdrożonej innowacyjnej technologii produkcji ciasta parzonego.

Prace badawcze

Firma BRZEŚĆ Sipa spółka komandytowa rozpoczęła prowadzenie prac badawczych od stycznia 2020 do października 2020. Do prowadzenia prac B+R powołano zespół składający się z pracowników firmy. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, powstał produkt, o nazwie „Korpus ciastka z ciasta parzonego o kształcie eklera” oraz powstały udoskonalone korpusy ciastek z ciasta parzonego, wyrobów z ciasta parzonego.

„Korpus ciastka z ciasta parzonego o kształcie eklera” jest produktem o cechach
i funkcjonalnościach niedostępnych w przypadku produktów obecnie oferowanych w skali kraju. Produkt ten posiada cechy innowacyjne z punktu widzenia branży cukierniczej, jest wysuszony do poziomu 2-3%, co pozwala na wydłużenie terminu przydatności do kilku miesięcy. Obecnie dostępny na runku produkt posiada wilgotność na poziomie 15-20% a jego termin przydatności do spożycia wynosi zaledwie do kilka dni.
Cukiernicy otrzymując nasz innowacyjny produkt będą mogli nadziać go wszelkiego rodzaju nadzieniami według uznania np. słodkim, wytrawnym, zaoszczędzając dzięki temu m.in. czas, energię, gaz oraz surowiec.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ciasta parzonego

W dniu 15 grudnia 2023 na zakupionych, w ramach projektu dofinasowanego ze źródeł Unii Europejskiej (Bank Gospodarstwa Krajowego) podziałanie 3.2.2 Program operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020, urządzeniach i maszynach, takich jak:

-Linia wypiekowa
– Ubijaczka
– Suszarka
– Silos na mąkę
– Zbiornik na olej
– System inetryzacji
– System automatycznego i gęstego składowania palet

Została wdrożona innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego.

Proces budowania linii (linia wypiekowa)

Proces budowania linii (ubijaczka)

Informacje o produkcie na podstawie raportu z badań” Innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego” – prace przeprowadzone od stycznia 2020 do października 2020 oraz na podstawie wdrożonej innowacyjnej technologii produkcji ciasta parzonego.

Silos na mąkę, zbiornik na olej

System inertyzacji (redukcji tlenu) przestrzeni magazynowej dla automatycznego magazynu wysokiego składowania

Celem systemu redukcji tlenu jest ochrona przeciwpożarowa obiektu poprzez niedopuszczenie do powstania pożaru.

Cel realizowany jest poprzez zredukowanie i utrzymywanie zawartości tlenu na odpowiednim bezpiecznym poziomie zazwyczaj <15% przy której dany materiał nie zapali się.

 

 

WYNIK WDROŻONEJ TECHNOLOGII

Zmiany w dotychczasowej technologii pozwoliły na skrócenie czasu przygotowania ciasta.
W ciągu 24h w opracowanej nowej technologii produkcji ciasta parzonego udało nam się przygotować i wypiec większą ilość ciasta niż dotychczas.

System przygotowania ciasta jest tak zaprogramowany, aby zadana ilość surowców była dokładnie wymierzona lub odważona, oraz w odpowiednim czasie i kolejności podana do miksera. Kształt oraz wagę surowego ciasta nadaje odpowiednio zaprogramowany system dozowania zainstalowany na piecu.

Odpowiednie ustawienia pieca po względem temperatur w poszczególnych sekcjach, oraz odpowiednie odparowanie dało powtarzalny wyrób, a dosuszenie w suszarce produkt, którego obecnie nie ma na rynku.
Wskaźniki takie jak: ograniczenie zużycia energii i/lub gazu wykorzystywanego w procesie produkcji, będą monitorowane w ciągu całego 2024 roku i ich osiągnięcie zostanie przesłane do BGK zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz aneksu do umowy o dofinansowanie.

W wyniku innowacyjnej technologii produkcji ciasta parzonego otrzymaliśmy produkty charakteryzujące się odpowiednim dla danego produktu kształtem i wielkością, produkty posiadają charakterystyczną chropowatą powierzchnią oraz wewnętrzną porowatość, jasnobrązową barwę. Produkty uzyskały odpowiedni smak i zapach powtarzalny w każdej partii.

Korpus ciastka z ciasta parzonego o kształcie eklera po przekrojeniu posiada duże powietrzne komory, typowe dla ciasta parzonego. Charakteryzuje się odpowiednią objętością, wypukłym, podłużnym kształtem, równym na całej szerokości, wąskim.

Konsystencja produktu łamliwa i chrupka. Smak i zapach charakterystyczny, swoisty dla danego wyrobu, zapewniający przydatność konsumpcyjną, bez dodatku konserwantów.

Produkt posiada wilgotność na poziomie 2–3% co wskazuje na możliwość wydłużenia terminu przydatności do spożycia.

Zastosowanie fal radiowych pozwoliło na wydłużenie terminu przydatności do spożycia bez konieczności stosowania substancji konserwujących – czysta etykieta

Wydłużenie terminu przydatności do spożycia

Oferowane w cukierniach korpusy z ciasta parzonego o kształcie eklera po wypieczeniu i wystudzeniu przed nadzianiem np. kremami, bitą śmietaną, posiadają wilgotność w przedziale 15-20%. – przez co ich przydatność konsumpcyjna wynosi kilka dni.

W nowej opracowanej technologii – Korpus ciasta z ciasta parzonego o kształcie eklera ( bez nadzienia) jest wysuszony do poziomu 2%-3%. Wilgotność produktu – 2-3% powoduje że produkt jest stabilny pod kątem
mikrobiologicznym, nie ulega zapleśnieniu, parametry organoleptyczne również nie ulegną zmianie. Produkt jest przydatny konsumpcyjnie do 180 dni.

 

 

Projekt opakowań

Zostały zaprojektowane opakowania do wyprodukowanych Eklerów:

Opakowanie zbiorcze: karton luz 1kg (zaprojektowano nadruk na karton)

 

 

Projekt opakowań

Zostały zaprojektowane opakowania do wyprodukowanych Eklerów:

Opakowanie jednostkowe: folia BOPP z nadrukiem

 

     Firma Brześć Sipa Spółka Komandytowa z siedzibą w Brześciu Kujawskim przy ul. Konarskiego 19 informuje, iż w terminie 02-09.12.2022. uczestniczyła w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych zorganizowanej przez Województwo Kujawsko – Pomorskie w ramach projektu:

„Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego         

                 Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

          Oś Priorytetowa 1 : Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

      Działanie : 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie : 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 

Skip to content