Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt

„Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu-ciastek kruchych paczkowanych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5.

 

Celem projektu jest wzrost konkrecyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim i międzynarodowym. Działania te umożliwiają wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu -ciastek kruchych paczkowanych o dużym potencjale eksportowym.

Rezultatem projektu będzie rozszerzenie rynków zbytu produktów, rozwój firmy i wzrost przychodów ze sprzedaży.

 

Wartość projektu: 2 136 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 778 950,00 zł

Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt pn.:

„Promocja marki Crispico Little Snacks na rynkach międzynarodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3

Celem projektu realizowanego w ramach 3.3.3 Go to Brand jest promocja marki Crispico Little Snacks poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych w charakterze wystawcy, w tym pozaunijnych rynkach perspektywicznych oraz organizacja wyjazdowej misji gospodarczej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia marki produktowej Wnioskodawcy i wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 352 585,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 211 551,01 PLN